Adventsactie 2023

De MOV-groep van de RK Federatie H. Laurentius (Rotterdam Rechter Maasoever) zet zich dit jaar tijdens de Adventsperiode in voor kinderen uit Pakistan om hen te helpen een schooldiploma te halen.

Heel veel dank namens al deze kinderen


Terug naar donatiehulp