Diaconie H. Elisabeth

Hulp aan de naasten: Gij zult de Heer uw God beminnen … en uw naaste als uzelf …

Samen bouwen wij aan een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Dank voor uw steun.Terug naar donatiehulp