Actie Kerkbalans
Alleen met uw hulp
kunnen wij onze kathedraal
in stand houden.
Zoekt u een richtbedrag?
Wat betaalt u per jaar voor:
internet, krant, vereniging?
Wat is uw kerk u waard.

Bij voorbaat veel dank.Terug naar donatiehulp