Bijdrage misintenties
Vergeet niet uw intentie door te geven aan het secretariaat. U kunt het formulier onderaan gebruiken.
1 misintentie


Terug naar donatiehulp