Vastenactie 2024
Met de Vastenactie steunt u boeren in Zimbabwe die grotendeels afhankelijk zijn van regenwater. Door klimaatverandering moeten er waterputten gegraven en pompen op zonnepanelen geplaatst worden. Zo krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Dit project steunen we met de vier parochies van onze federatie H. Laurentius in Rotterdam Rechter Maasoever.
Veel dank namens hen.


Terug naar donatiehulp